Vi hjälper företag att fatta bättre beslut!


heart
5 skäl att göra en medarbetarundersökning

Det finns klara kopplingar mellan medarbetarengagemang, kundlojalitet och lönsamhet. En engagerad personalgrupp uppnår en betydligt högre lönsamhet än ett uttråkat och ofokuserat team. 

Ett självklart resonemang, men i vardagen är det inte lika lätt att identifiera orsaken.
 

Läs mer här

 Förbättra den interna kommunikationen

Kommunikationen är en av de mest dominerande aktiviteterna i en organisation och är något som oftast tas för givet. Det är något som är så pass naturligt för oss att vi sällan reflekterar över det.

Samtidigt är kommunikationen avgörande för en organisations överlevnad.


Läs mer här

 Händelsestyrd feedback skapar ökad lönsamhet

Vi är mitt uppe i en digital värld där hastigheten på informationsflödet styr våra kunders köpbeteende. Vi har länge konkurrerat med produktfördelar, men det fungerar inte på samma sätt idag.

Det är dags att flytta fokus från produkt till individ!