Tre enkla steg till nöjdare medarbetare, lojalare kunder och klokare affärsbeslut!

 Vi är mitt uppe i en digitaliseringsprocess som innebär nya utmaningar i näringslivet.
Det ställer också nya krav på hur vi genomför undersökningar och hur vi reagerar och agerar på resultatet. På AQ Analys vågar vi påstå att vi ligger i framkant när det gäller detta arbete!

Förberedelse

Varje undersökning inleds med ett startmöte för att få en klar bild av vad uppdragsgivaren vill uppnå med undersökningen. På detta möte bidrar vi med erfarenhet från liknande mätningar.

Utifrån diskussioner med och underlag från uppdragsgivaren tar vi sedan fram ett förslag på frågor, tidsplan och metodval.

Datainsamling

Som oberoende undersökningsföretag rekommenderar vi den metod som är bäst lämpad för respektive undersökning. Vi arbetar med datainsamling via

Rapport & Analys

Våra rapporter bygger självklart på vetenskapliga metoder. Vår metodik för undersökningsarbete bygger på den sk U-modellen av Lekvall & Wahlbin.

Det som gör AQ rapporterna unika är att vi omvandlar statistik till lättöver-skådlig pedagogisk information.

Med hjälp av våra välutvecklade modeller för prioriteringsområden och lojalitet underlättar vi också förändringsarbetet. 

Exempel på undersökningsprocess

bild som föreställer undersökningsprocessen

Står ni inför ett förändringsarbete

och är intresserad av vad vi på AQ Analys kan göra för er?