fokusgrupper - en kvalitativ metod för datainsamling

En effektiv metod när du vill gå ner och borra på djupet i en frågeställning.

______________________________________________
 

Metodens fördelar

Fokusgrupper är en kvalitativ metod för datainsamling som skapar dialog och delaktighet med målgruppen.
 

fokusgruppen

AQ Analys ansvarar för rekryteringen av fokusgruppen. En bra storlek på grupp är 4-8 personer ur en bestämd målgrupp. Det ger en dynamisk diskussion som drivs på ett strukturerat sätt. 

 

Användningsområden

Fokusgrupper används med fördel när man vill gå ner på djupet i en frågeställning. 


 

KONTAKT

AQ ANALYS AB
Nikolaigatan 3
702 10 Örebro

Tele:  
019 - 12 84 10
KONTAKTA OSS