Samla in feedback via fältintervjuer

Kvalitativa intervjuer ökar mer och mer. Med vår fältpersonal intervjuar vi gäster och besökare via så kallade på plats intervjuer när de tex besöker en nöjespark, en citykärna eller en annan plats som du vill utvärdera. Upplevelsen för kunden blir lika stark som nyttan ni får av deras feedback!

______________________________________________
 

Metodens fördelar

Personliga intervjuer blir allt vanligare vid genomförande av olika marknadsundersökningar.

Med personliga intervjuer kan man genomföra undersökningar där man innan datainsamlingen inte känner till vem respondenten är. Man får också direktkontakt med respondenten, vilket innebär att man kan förklara en frågeställning samt genomföra mer omfattande undersökningar.

Vid personliga intervjuer finns också möjlighet att arbeta med stimuli i form av tex varuprover eller annonser.

 

Användningsområden

Exempel på undersökningar där man kan genomföra personliga intervjuer är:

  • Gästundersökning
  • Medlemsundersökning
  • Medborgarundersökning
  • Kundserviceundersökning


 

Intervjuare

Våra intervjuare är utbildade inom intervjuteknik samt muntlig och skriftlig kommunikation. Den kanske viktigaste aspekten är dock att de har förmågan att möta många olika typer av människor.

rEALTIDSRAPPORTERING!

Vid datainsamling används surfplattor, vilket gör att våra uppdragsgivare kan följa resultatet i realtid!

KONTAKT

AQ ANALYS AB
Nikolaigatan 3
702 10 Örebro

Tele:  
019 - 12 84 10
KONTAKTA OSS