Vårt samarbete började 2016 

Att besöka High Chaparral i Hillerstorp är som att kliva rakt in i Vilda Västern, så som det såg ut på 1870-talet i Amerika. Här finns karaktärer, shower och upplevelser som gör besöket spännande, lärande och äventyrligt. Hos High Chaparral är det viktigt att vara tillsammans. Det är grunden och drivkraften bakom allt som de gör. 

Vi kom till High Chaparral 2016. Då fick vi en tydlig bild av hur viktiga medarbetarna är både för High Chaparral som arbetsgivare och för gästernas upplevelse i parken.

 

Vi behöver underlag för att fatta rätt beslut gällande parkens utveckling!

För att med rätt fokus kunna fortsätta utveckla parken som en attraktiv arbetsplats och attraktiv nöjespark efterfrågade ägarna till High Chaparral beslutsunderlag gällande medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet.  Vi fattade beslut om att ta fram ett upplägg för en medarbetarundersökning och en gästundersökning.

 

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen genomfördes via webbenkät, frågorna konstruerades av oss på AQ utifrån det syfte och mål vi tillsammans beslutade. 

Ledningen kunde följa resultatet i realtid via internet och efter avslutad fältperiod analyserade vi på AQ den data som samlades in. 

Analysen presenterades på ett ledningsmöte och utifrån våra slutsatser och rekomendationer har High Chaparrral gjort ett antal organisatoriska förändringar baserat på den feedback de fick från sina medarbetare.

Man har bland annat omfördelat arbetsuppgifter för att uppnå en jämnare arbetsbelastning.

kundundersökning

På High Chaparral vill man ha ett bra möte med sina kunder. Det målet ville vi även uppnå när vi samlade in feedback från gästerna. Metodvalet vid kundundersökningen blev därför fältintervjuer.Det resulterar också i att vi samlar in data när kundupplevelsen ä som färskas i minnet. Vi fanns på plats på High Chaparral under högsäsongen och intervjuade 1 000 st slumpmässigt utvalda personer när de lämnade parken. 

Målet med undersökningen var att hitta förbättringspotential, dvs prioriteringsområden som är viktiga för att skapa en ännu bättre kundupplevelse. 

Analysen visade ett antal förbättringsområde, några var kända för ledningen och andra var okända. Dessa förändringar är nu genomförda och vi ser fram emot att följa upp kundupplevelsen under säsongen 2017.