Öka lönsamheten genom en kundundersökning

AQ Analys kundundersökningar hjälper er att mäta er förmåga att möta kundernas krav och önskemål på er som leverantör. Att kunna identifiera interaktionstillfällena och förstå vad kunden förväntar sig är en kritisk faktor för att förstå, bibehålla och utveckla lönsamma kundrelationer. Olika kundrelationer kräver olika typer av kundundersökningar. Vi utgår från era mål och strategier och presenterar därefter ett upplägg som ger er rätt beslutsunderlag!

Årliga och löpande kundundersökningar

Vi är mitt uppe i den digitala utvecklingen. Denna påverkar våra kunder mer än någonsin. Det skapar nya köpbeteenden och kraven på leverantörerna förändras.

Vi på AQ Analys vågar påstå att vi ligger i framkant när det gäller arbetet med att anpassa kundundersökningar efter detta.

Vi har skapat en process där vi sammankopplar smart teknik med kunskap om kunden. 

Vi hjälper er även att agera på negativ feedback, vilket ger en direkt påverkan på kundlojaliteten!

Digital rapportering

tekniska hjälpmedel vid rapportering av undersökningar
Vårt digitala rapporterings-verktyg ger ledningen en lättöverskådlig bild av hela organisationen. Verktyget innebär också att resultatet kan brytas ner och anlyseras på bakgrundsdata som exempelvis:

- Geografisktområde
- Kundsegment
- Chef  


 

Viktiga mätpunkter!

När vi arbetar med kundundersökningar ringar vi in de kontaktytor ni har med era kunder. Vi tittar på vad som är viktigt för kundnöjdheten. Det kan tex vara 

 • Kundmötet
 • Kundservicen
 • Leveransen
 • Reklamationer
Genom att löpande mäta kundnöjdheten kan vi i nära relation till en händelse agera på feedback och minimera andelen missnöjda kunder, men det är först när vi proaktivt reagerar som vi får en direkt påverkan på kundlojaliteteten!

Vi berättar gärna mer om hur vi skulle kunna anpassa en kundundersökning för er verksamhet.
 

Våra undersökningar

Kundundersökning är ett samlingsnamn för olika typer av nöjdhetsmätningar.
Vi genomför tex:
 • NKI undersökning
 • Net Promoter Score
 • Hyresgästundersökning
 • Gästundersökning
 • Medlemsundersökning
 • Brukarundersökning
 • Won and lost analys
 • Exitundersökning
 • Kundsupportunder-sökning

Jämförelsedata

Vi tillhandahåller jämförelsedata från privata näringslivet i Sverige.

Händelsestyrd feedback skapar ökad lönsamhet!

Vi är mitt uppe i en digital värld där hastigheten på informationsflödet styr våra kunders köpbeteende. Vi har länge konkurrerat med produktfördelar, men det fungerar inte på samma sätt idag. Det är dags att flytta fokus från produkt till individ! 

9 skäl att göra en kundundersökning!

Det finns oändligt många frågor som företag och organisationer behöver få svar på av sina kunder. Detta för att kunna ta de bästa besluten i den löpande verksamheten och i olika utvecklingsfaser.

Referenser

Vi arbetar inom många olika  branscher med många olika företag och organisationer. Nedan ser du några av de företag som vi hjälper med kundundersökningar.