Medarbetarundersökning

Engagerade medarbetare presterar bättre, är mer produktiv och stannar längre hos arbetsgivaren. Med hjälp av våra medarbetarundersökningar identifierar vi era styrkor och utvecklingsområden. Via kognitiv analys presenterar vi relevanta åtgärdsplaner som föjs upp via vårt effektiva system för handlingsplaner.

Det är era medarbetare som skapar resultatet!

Engagerade och nöjda medarbetare har en stark påverkan på företagets ekonomiska utveckling.De är produktivare, de stannar längre hos arbetsgivaren och presterar bättre resultat. 
 

Forskningsbaserade
koncept för medabetar-undersökningar

På AQ Analys arbetar vi med forskninsbaserade koncept för medarbetarunersökningar. Vi är en del av världens ledande institute gällande forskning och research inom medarbetarengagemang - IBM smarter Workforce Institute. Tillsammans hjälper vi våra uppdragsgivare med upplägg som på ett enkelt och tydligt sett leder er till ökad lönsamhet. 
 
För att skapa en dialog med medarbetarna som leder till engagemang räcker det inte att genomföra årliga census undersökningar.
Idag kompletteras dessa oftast med löpande pulsmätningar som tex

  • Onboarding
  • Fusion & Förvärv
  • Mångfald
  • Exit
  • Chefsutvärdering
  • Hälsokartläggning
  • mm

Benchmarkdata

Med mer än 20 miljoner undersökningssvar (de senaste tre åren) kan våra uppdragsgivare jämföra sina resultat med de mest framgångsrika i Sverige och i övriga världen, samt mäta och utveckla just de arbetssätt och drivkrafter som skapar bestående förändringar och långsiktigt bättre resultat för just dem. 

130 språk som standar

För att kunna möta och förstå människor från olika delar av världen har vi våra frågor på ca 130 språk som standard. Detta innebär att vi genom att kommunicera på respektive individs modersmål fångar upp nyanser i de svar era medarbetare ger. 


 

Referenser

Vi arbetar inom många olika  branscher med många olika företag och organisationer.
Nedan ser du några av de företag som vi hjälper medarbetarundersökningar.