Världsledande kompetens inom medarbetarundersökning

Tillsammans med IBM Talent Management, representerar AQ Analys en unik och världsledande kompetens inom området medarbetarundersökningar. Vi har dokumenterade resultat för att såväl höja medarbetarengagemang som dess positiva effekter på olika resultat- och effektivitetsmått.
 

Lyssna kontinuerligt , analysera och agera på medarbetarnas insikter för att förbättra lönsamheten!

För att bibehålla konkurrenskraften i vårt snabbväxande näringsliv krävs att vi möter utmaningar och hittar sätt att hantera dessa. En väl utformad medarbetarundersökning är en del av detta arbete. Den information som samlas in från en medarbetarundersökning hjälper organisationen att identifiera vilka styrkor man kan bygga vidare på och vilka svagheter som behöver åtgärdas. Vi vet att engagemang driver kundnöjdhet, vinst, intäkter och avkastning till aktieägarna. AQ Analys och IBM anser att engagemang är resultatet av en organisation som stödjer och uppmuntrar till engagemang. Vi mäter engagemang som en kombination av fyra lika delar.

 

erfarenhet/benchmark

Med mer än 15 miljoner undersökningar som referens och mer än 20 miljoner undersökningssvar (de senaste tre åren) kan våra uppdragsgivare jämföra sina resultat med de mest framgångsrika i Sverige och i övriga världen, samt mäta och utveckla just de arbetssätt och drivkrafter som skapar bestående förändringar och långsiktigt bättre resultat för just dem. 

KApacitet

Genom AQ Analys partnerskap med IBM Talent Management Solutions har vi tillgång till ca 200 I/O psykologer, statistiker, forskare och HR-specialister. Dessa tilldelas pågående uppdrag på ett sätt som garanterar uppfyllandet av alla kontraktsvillkor och andra åtaganden gentemot varje uppdragsgivare. 

 

5 starka skäl att göra en medarbetarundersökning

Om du kunde läsa dina medarbetares tankar så skulle du ha lägre personalomsättning, lägre frånvaro, ökad produktivitet, bättre kundservice och bättre moral. Men eftersom tankeläsning fortfarande tillhör området science-fiction kan du göra det näst bästa: Fråga medarbetarna vad de tycker och tänker.

5 steg till toppresultat efter en medarbetarundersökning

Nästan alla sätter upp mål. Många sätter upp mål i början av ett nytt år. Dessa nyårslöften är notoriskt kortlivade. Vid slutet av januari är dessa mål ofta övergivna eller bortglömda. Varför är det så att få människor verkar kunna hålla sig till sina nyårslöften och ännu färre lyckas göra dramatiska, bestående förändringar? Svaret har att göra med svårigheten att förändra

Motivera era medarbetare

Motivation kan beskrivas som en inre drivkraft som gör att man utför sina uppgifter därför att man vill göra dem, inte därför att man måste. Och motivation skapar i sin tur engagemang. Av denna tolkning följer att motivation aldrig kan skapas i en miljö där medarbetare drivs av rädsla eller tvång. Hur lyckas man då få sina medarbetare (och sig själv) motiverade och engagerade?

bild på tekniska hjälpmedel

Våra medarbetarundersökningar genomförs i IBM:s undersökningsplattform IBM Kenexa Employee Voice. Ett unikt webbaserat enkätverktyg som kombinerar avancerad teknik med 30 års forskning inom Talent Management.

IBM WATson talent insight

Med mer än 20 miljoner undersökningssvar (de senaste tre åren) våra uppdragsgivare jämföra sina resultat med de mest framgångsrika i världen, samt mäta och utveckla just de arbetssätt och drivkrafter som skapar bestående förändringar och långsiktigt bättre resultat för just dem.

Referenser

Vi arbetar inom många olika  branscher med många olika företag och organisationer. Nedan ser du några av de företag som vi hjälper medarbetarundersökningar.

KONTAKT 

AQ Analys AB
Nikolaigatan 3
702 10 Örebro


Tele:  019 - 12 84 10
KONTAKTA OSS